Współpraca

Nasza oferta współpracy jest oparta na partnerskich zasadach i wzajemnym wspieraniu się. Celem tego współdziałania jest postęp w technologii produkcji i powiększanie wymiany handlowej.

Staranność, sumienność, dbałość o detale pozwoliła nam nawiązać kontakty handlowe na terenie Polski, Europy i świata (Niemcy, Ukraina, Węgry, Czechy, Słowacja, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Dania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, USA). Sądzimy, że zbudowane na wieloletniej współpracy, zaufanie i wymiana doświadczeń pozwoli także jakościowo doskonalić działalność, ograniczając czynnik ryzyka przyrodniczego i ekonomicznego w branży nasiennej.

Naszą dewizą jest hasło "każdy partner jest tak samo ważny" i dlatego jesteśmy przekonani, że będziemy również idealnym partnerem dla przyszłych kontrahentów.

Ściśle współpracujemy z takimi firmami jak: TARGET, SUMIN, FLORALAND, GREEN&JOY, KEMIPLAST, PGO, POLISH GARDEN, SOWUL&SOWUL, AGRILAND, PSN i innymi znakomityma hurtowniami i centrami ogrodniczymi.
Copyright by Agronas.pl (c) 2011                                                            Produkty | Formularz kontaktowy | Lokalizacja i kontakt